Terminai ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

 • 1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės www.lubiniaisviestuvai.lt (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu bei pardavimu susijusias nuostatas.
 • 1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi elektronine parduotuve www.lubiniaisviestuvai.lt prieš tai susipažinęs ir patvirtinęs Taisykles: susipažįsta su parduotuvėje siūlomų prekių asortimentu, rengia prekių užsakymą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, vykdo užsakytų prekių apmokėjimą, priima prekes, skaito bei komentuoja parduotuvėje esančią informaciją ir/ar atlieka bet kokius kitus veiksmus, susijusius su naudojimusi elektronine parduotuve ir joje Pardavėjo teikiamais pasiūlymais.
 • 1.3. Pardavėjas pasilieka teisę Taisykles dėl svarbių priežasčių (t. y. atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus, naujų ir (ar) jau esamų paslaugų teikimą ir t. t.). pakeisti, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. Pirkėjui apsiperkant internetinėje svetainėje www.lubiniaisviestuvai.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

2. Sutarties sudarymas

 • 2.1. Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) elektroninėje parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą, susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis ir tai paspaudimu ant "Susipažinau ir sutinku su Terminai ir sąlygos" patvirtinęs, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“
 • 2.2. Pirkti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje.
 • 2.3. Po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas papildomai išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo gavimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu. Pranešimas Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
 • 2.4. Kiekviena Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma internetinės parduotuvės lubiniaisviestuvai.lt duomenų bazėje. Daugiau informacijos apie tai rasite 8 Taisyklių skyriuje.

3. Prekės ir jų kainos

 • 3.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje parduotuvėje esamos prekės savo atspalviu, forma ar kitais parametrais nežymiai skirsis nuo realaus prekių atspalvio, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.
 • 3.3. Kiekvienos parduodamos prekės kaina pateikta eurais ir nurodyta elektroninėje parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.
 • 3.4. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Daugiau informacijos rasite mūsų Prekių pristatymo sąlygose.

4. Atsiskaitymas už prekes

 • 4.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:
 • 4.1.1. atlikdamas išankstinį mokėjimo pavedimą iš banko į Pardavėjo lubiniaisviestuvai.lt atsiskaitomąją banko sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kurio el. bankininkystės sistemoje vyksta piniginės operacijos.
 • 4.1.2. atsiskaitydamas banko pavedimu, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
 • 4.1.3. naudojantis PayPal išankstinio apmokėjimo sistema.
 • 4.1.4. atsiskaitydamas kurjeriui grynais arba kortele pristatymo metu.
 • 4.2. Atsiskaitant už prekes ir jų pristatymą išankstiniu mokėjimo pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris Pirkėjui buvo nurodytas elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pirkėjui skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nenurodžius tikslaus užsakymo numerio, užsakymo vykdymas gali būti nesklandus.
 • 4.3. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą arba patvirtinimą apie atliktą apmokėjimą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai avansas arba visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje arba Pirkėjas pateikia apmokėjimą už prekes patvirtinantį dokumentą.
 • 4.4. Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo. Pirkėjui per pirmąsias 2 (dvi) darbo dienas neatlikus mokėjimo, Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu Pirkėjui bus atsiųstas priminimas apie pateiktą prekių užsakymą ir būtinumą jį apmokėti. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą per 5 (penkias) darbo dienas po pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties, ir atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
 • 4.5. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

5. Prekių pristatymas

 • 5.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjas arba Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.
 • 5.2. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.
 • 5.3. Prekių pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai Pardavėjas gauna Pirkėjo apmokėjimą arba patvirtinimą apie atliktą apmokėjimą už prekes ir jų pristatymo paslaugas.
 • 5.4. Išimtiniais atvejais: esant objektyviai pagrįstoms priežastims (aplinkybėms), kurių pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, prekių pateikimas gali vėluoti, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Jeigu prekių pristatymas vėluoja ir šalims nepavyksta susitarti dėl prekių pateikimo terminų pratęsimo arba užsakytų prekių pakeitimo analogiškomis ar kitomis elektroninėje parduotuvėje esančiomis prekėmis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, o Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 d. d.  po Sutarties atsisakymo. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas arba į kitą Pirkėjo pranešime apie Sutarties atsisakymą nurodytą Pirkėjo sąskaitą.
 • 5.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 • 5.6. Prekės pristatomos darbo dienomis, iš anksto su Pirkėju suderintu laiku.
 • 5.7. Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz. pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo ir pan.), Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiems šalims tinkamą naują pristatymo laiką. Už tokį pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomo pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas visų vykdytų prekių pristatymų mokesčius. Pinigai grąžinami tuo pačiu būdu, kuriuo mokėjo Pirkėjas.
 • 5.8. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu prekės perduodamos Pirkėjui arba kitam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui (Pirkėjo atstovui).
 • 5.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su prekes pristačiusiu Kurjeriu patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista). Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti Pardavėjo arba Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime (PVM sąskaitoje-faktūroje, krovinio važtaraštyje ar kitame analogiškame dokumente) bei surašyti ir kartu su Pardavėju arba Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų aktą. Jei Pirkėjas neatliko šių veiksmų dalyvaujant Pardavėjui arba Kurjeriui, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl siuntos ir (ar) dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.

6. Kokybiškų prekių grąžinimas ir garantinis aptarnavimas

 • 6.1. Pirkėjas turi teisę, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos, taip pat iki prekių pristatymo nutraukiant nuotoliniu būdu sudarytą sutartį, arba per įstatyminį garantinį terminą, išaiškėjus prekės trūkumams. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas elektroniniu pašto adresu: info@lubiniaisviestuvai.lt
 • 6.2. Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių 6.1. punkte nurodyta savo teise atsisakyti kokybės trūkumų neturinčių prekių pirkimo – pardavimo Sutarties tik tuo atveju, jei grąžinama prekė atitinka šiuos reikalavimus:
 • 6.2.1. prekė negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;
 • 6.2.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik tiek, kiek buvo būtina norint apžiūrėti prekę) ir nepraradusi prekinės išvaizdos;
 • 6.2.3. prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.
 • 6.3. Grąžinamas kokybiškas prekes Pirkėjas turi pristatyti Pardavėjui kurjeriu, padengdamas tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.
 • 6.4. Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą prašymo formą dėl prekės grąžinimo/keitimo bei pirkimą internetinėje Parduotuvėje įrodantį dokumentą bei garantinį taloną, jeigu jis buvo išduotas.
 • 6.5. Pardavėjas, gavęs raštišką Pirkėjo pranešimą apie kokybiškų prekių pirkimo – pardavimo Sutarties atsisakymą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo bei sulaukus prekių ar įrodymo, kad prekės yra išsiųstos, grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus tokiu pat būdu, kokiu Pirkėjas atsiskaitė už prekes (nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio grąžinimo būdo ir jeigu vartotojas dėl to nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų), su sąlyga, kad grąžinamos prekės atitiko šių Taisyklių 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.
 • 6.6. Garantija įsigytai prekei netaikoma šiais atvejais:
 • 6.6.1. jei prekė naudota nesilaikant eksploatacijos sąlygų, numatytų prekės naudojimo ir montavimo instrukcijoje;
 • 6.6.2. jei gedimas atsirado dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tiekimo ar elektros tinklų sutrikimų, pastato elektros instaliacijos gedimų, netinkamų montavimo darbų ir pan.;
 • 6.6.3. jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį;
 • 6.6.4. jei gedimo priežastys yra stichinės nelaimės (žaibas, potvynis, gaisras ir t.t.) ar kiti netikėti įvykiai, dėl kurių kilimo prekės pardavėjas ar gamintojas negali būti laikomi atsakingais nei visiškai, nei iš dalies;
 • 6.6.5. jei atsiradusius gedimus šalino, prekę ardė ar kitaip paveikė gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;
 • 6.7. Grąžinamas netinkamos kokybės prekes Pirkėjas turi jas pristatyti Pardavėjui kurjeriu. Netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
 • 6.8. Vartotojo teisės, kai prekė yra netinkamos kokybės yra numatytos, be kita ko, Civilinio kodekso 6.3641 straipsnyje.
 • 6.9. Jeigu už bet kokią prekę Pirkėjas mokėjo dovanų, nuolaidų kuponu ar virtualiais pinigais, tai pagal susitarimą Pirkėjui gali būti grąžinamas kuponas, atstatomi virtualūs pinigai ar tokiu pat būdu grąžinami pinigai, kokiu Pirkėjas atsiskaitė už prekes (nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio grąžinimo būdo ir jeigu vartotojas dėl to nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų).

7. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

 • 7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 • 7.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia www.lubiniaisviestuvai.lt internetine parduotuve.
 • 7.3. Tiek Pirkėjas, tiek Pardavėjas atsako už Pirkėjo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei lubiniaisviestuvai.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 • 7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • 7.5. Jei Pardavėjo lubiniaisviestuvai.lt internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, kuriuose nėra pateikiama informacija apie Pardavėjo parduodamas prekes ir prekių savybes, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

8. Asmens duomenų tvarkymas

 • 8.1. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką info@lubiniaisviestuvai.lt arba paskambindamas telefonu +370 622 22460. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).
 • 8.2. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 2 metus.
 • 8.3. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.
 • 8.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 • 8.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
 • 8.6. Asmenų duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

9. Baigiamosios nuostatos

 • 9.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
 • 9.2. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Buveinės adresas Vilniaus g. 25, Vilnius 01402, Lietuva. El.paštas: tarnyba@vvtat.lt. Tel.: +370 5 262 6751. Konsultacijų tel. nr.: (85) 262 6760. Svetainė: www.vvtat.lt. Vartojimo ginčai neteismine tvarka sprendžiami ir elektroninio vartotojo ginčų sprendimo platformoje (EGS) http://ec.europa.eu/odr/ (Pardavėjo el. pašto adresas info@lubiniaisviestuvai.lt).
 • 9.3. Pirkėjų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su šiomis Taisyklėmis, gali būti pateikiami elektroninio pašto adresu info@lubiniaisviestuvai.lt
 • 9.4. Paskutinį kartą Taisyklės atnaujintos 2021-12-20.